Blue KIDS logo

autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju trwającym przez całą długość życia. Zaburzenie jest słowem odgrywającym niebagatelną rolę, gdyż większość osób twierdzi, iż jest to choroba. Oznacza to, iż u osób nim dotkniętych występują objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Dziecko takie inaczej postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Niektóre czynniki które przyjmujemy za pewnik np. mowa ciała czy metafory dla osób dotkniętych zaburzeniem mogą okazać się mylące i niezrozumiałe. Warto też zaznaczyć iż jest to całe spektum zaburzeń co oznacza iż u różnych osób objawy występują w różnym nasileniu w różnych obszarach funkcjonowania. Niektóre osoby kończą Uniwersytet i posiadają stałą pracę podczas gdy inne mogą przez całe życie wymagać specjalistycznej opieki. Jedną z form autyzmu jest Zespół Aspergera. Osoby nim dotknięte posiadają iloraz inteligencji równy a nawet wyższy od “normalnych” osób. Mają one mniejsze problemy z mową niż osoby dotknięte autyzmem sensu stricto, aczkolwiek mogą mieć trudności z przetworzeniem i zrozumieniem języka